w3c

w3c

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):


Adresát:

Prodávající: CORPTEC a. s.

IČ: 27497224

Se sídlem: Bohuslavice 389, 549 06 BohuslaviceOznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Dne ………. jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ………… objednal zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..


Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.V ………. dne ……….Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)Přílohy:

Doklad o koupi

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: